Trädinformation


Asp - Populus tremula


Avenbok - Carpinus betulus


Bergsek/Druvek - Quercus petraea


Bok - Crataegus monogyna


Brakved - Frangula alnus fk Åmål


Druvfläder - Sambucus racemosa


Fågelbär - Prunus avium


Fläder - Sambucus nigra


Glasbjörk - Betula pubescens


Gran - Picea abies


Hägg - Prunus padus


Hassel - Corylus avellana


Klibbal - Alnus glutinosa Fk Fyris


Oxel - Sorbus intermedia


Rönn - Sorbus aucuparia fk Västeråker


Skogslind - Tilia platyphyllos Örebro


Skogslönn - Acer Platanoides Fk Pernilla


Skogsolvon - Viburnum opulus


Slån - Prunus spinosa fk Västeråker


Tall - Pinus sylvestris


Trubbhagtorn - Crataegus monogyna


Vårtbjörk - Betula pendula fk julita

Kontakt

Adress: Ulla Andersson

                  Smålandsgatan  36, 265 31 ÅSTORP

Email:    ulla.an@live.se


Åstorps Turistförening

© Copyright. All Rights Reserved.

Är du intresserad av att bli medlem?

 

Medlemsavgiften är 50:-/år.

 

Betala in din medlemsavgift med Swish: 123 602 30 30