Arboretum


Arboretum Circle of Life Åstorp

 

Arboretum Circle of Life - Åstorpandring

 

Under våren 2019 byggde Åstorps Turistförening, tillsammans med flera samarbetspartners, ett arboretum intill det nya Naturreservatet - Kalvahagen.


 

 

 

Entré till Skåneleden och Söderåsen

 

Förutsättningar

 

Natur är en viktig funktion i dagens samhälle. Många menar dessutom att naturen är ett

behov. Samtidigt sker en stark urbanisering där människan kommer allt längre från

naturen i vardagen. Trenden är stark i Sverige och särskilt stark i Skåne. Grönstrukturen

är därför en viktig faktor i västra Skåne men sin befolkningskoncentration längs kusten

och begränsade tillgång till allemansrättsligt mark generellt. Söderåsen är särskilt

utpekad som en viktig grönstruktur. Ett riksobjekt både för natur och friluftsliv. Mycket

av de investeringar som är gjorda har skett i åsens sydöstra del med nationalparken och

flera viktig naturreservat. Besöksbelastningen är idag också förskjuten mot denna del av

åsen och trycket är nu så stort att det finns starka behov att kanalisera besöken till

andra delar av åsen.

 

En populär del av Skåneleden startar i Åstorp och det finns både möjligheter och behov

av lyfta fram dessa delar. En stor fördel är möjligheten till tågbunden kollektivtrafik som

dessutom kommer att utvecklas ytterligare om några år vilket innebär att stora delar av

det urbana västra Skåne får en bekväm förbindelse med naturen på åsen.

Den praktiska kunskapen om vår natur blir allt svagare och behoven att tillrättalägga och

folkbilda allt större. Det gäller såväl den urbana människan som nyanlända invånare

samt ungdomar och barn. Skåneleden är här ett utmärkt redskap för kunskapsspridning.

I anslutning till Skåneleden skall därför, i all enkelhet, ett ”arboretum” med träd och

karaktäristiska buskar för åsen planteras för att stimulera till kunskap om vad som

besökaren kan förvänta sig under en vistelse i Söderåsnaturen. Denna entré kommer

dessutom att få ytterligare en dimension i och med LandArt exposition, Circle of life.

Vi tackar våra sponsorer:


Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen Gripen 
Tekniska kontoret Åstorp
Naturentreprenad AB Bjuv
Miljöfonden
Kvidingebyggen Åstorp
RPV Svalöv
SkogsForsk Svalöv
Stångby Plantskola
Björnås förskola & skola
Skolan i Skogen Stockholm
Martinssons Entreprenad
Benders Sverige AB    
BAS Bygg Åstorp   Fredriksson Åkeri Åstorp BG Byggros Önnestad                                    RRS Smide Ängelholm

BAS Bygg Åstorp

BG Byggros Önnestad

Vad händer i projektet

 

Februari

 

Första spadtaget - Fredagen den 1:e februari170 barn och lärare från Björnås förskola och skola, blivande faddrar

till det kommande ”Arboretum Cirkel of Live Åstorp”, samt representanter

från medsponsorer, Åstorps kommun och allmänheten var med vid första

spadtaget den 1 februari.


Åstorp Turistförenings idé är att bygga det första arboretumet som ska illustrera

och informera om de träd och buskar som finns antingen som en

kunskapshubb/nav för skolorna eller som inspiration för besökande till Söderåsen.


Ett Arboretum (Ett arboretum (plural arboreta av lat. arbor, "träd") är en

plantering av träd och buskar, ofta skapad med syftet att studera de planterade sorterna.

Träff med Björnåsskolan - Tisdagen den 19:e februari

 

Här skissar vi fram det kommande elevarbetet som ska smycka ut Arboretumet.

Medverkande:

Ann-Katrin Wetterlöf - Björnekullaskolan

Jasmine Cederqvist - Land Art och dessutom elevprojektets ledare

Leif Wennerborg - Ordf Åstorps Turistförening

Ulla Andersson - Åstorps Turistförening

Stefan klund - Åstorps Turistförening


Läs mer om Land Art ocg elevarbete på följande länk: Jasmine Cederqvist
Schaktningsarbetet påbörjas - Måndagen den 25:e februariIdag påbörjade själva arbetet med Arboretumet. Maskinerna kom för att gräva ur

samt fylla upp själva gångvägarna som ska leda runt arboretumet.


Tack till Naturentreprenad Syd AB som hjälpte oss med detta!Kontakt

Adress: Ulla Andersson

                  Smålandsgatan  36, 265 31 ÅSTORP

Email:    ulla.an@live.se


Åstorps Turistförening

© Copyright. All Rights Reserved.

Är du intresserad av att bli medlem?

 

Medlemsavgiften är 50:-/år.

 

Betala in din medlemsavgift med Swish: 123 602 30 30